My Hero Academia

Cosplayer
Katsuki Bakugou – Seme
Eijirou Kirishima – Kiri
Shoto Todoroki – Mietzi

Photographer
Roxy